Menu

Симоновић Ратобор

 

Општи подаци

  • Пол: М
  • Име оца: Радослав
  • Име мајке: Ружица
  • Датум родјења: 06.09.1961.
  • Место рођења: Варварин
  • Општина: Варварин
  • Република: Србија
  • Адреса: Доњи Катун, Варварин

Записник о увиђају

Извод из матичне књиге умрлих

Смртовница