Menu

Варварин – аудио снимци изјава сведока

 

Аудио 1

 

Маријана Стојановић

 

Марина Јовановић

 

Милан Митровић

 

Момчило Јевтић

 

Предраг Милошевић

 

Мирослав Дакић

 

Момчило Јевтић

 

Слободан Ивановић

 

Горан Стојановић

 

Божидар Димитријевић

 

Аудио 12