Menu

Породица Миладиновић

 

[tab:Општи подаци]

 

Миладиновић Драгомир:

 

Миладиновић Љубица:

 

Миладиновић Снежана:

[tab:Фотодокументација]

Рушевине куће породице Миладиновић у улици Вука Караџића 27

[tab:Изводи из матичне књиге умрлих]

[tab:Обдукциони записници]

Миладиновић Драгана

 

Миладиновић Снежана

[tab:Службена белешка]

[tab:Изјаве сведока]

Живадиновић Драгољуб

Илић Драган

Илић Снежана

Михајловић Томислав

Маринковић Драгослав

Маринковић Малина

Драгићевић Новица

 

[tab:END]