Menu

Манојловић Милица

 

Општи подаци

  • Име оца: (обрађивачу непознато)
  • Датум рођења: 15.05.1922.
  • Место рођења: Ласињски Сјеничак
  • Општина: Карловац
  • Република: Хрватска
  • Пребивалиште: Сурдулица,
  • Центар за избеглице, Санаторијум

Извештај лекара

НАПОМЕНА: Погледати записник о увиђају Бр. 217/99-43

Извод из матичне књиге умрлих

Документ није био доступан обрађивачу

Видео

Не постоји видео материјал