Menu

Манојловић Душан

 

Општи подаци

  • Име оца: Петар
  • Датум рођења: 06.04. 1927.
  • Место рођења: Горњи Сјеничак
  • Општина Карловац
  • Република: Хрватска
  • Пребивалиште: Сурдулица,
  • Центар за избеглице, Санаторијум

Извештај лекара


Извод из матичне књиге умрлих

Видео

Не постоји видео материјал