Menu

Малобабић Раде

 

Општи подаци

  • Име мајке: Босиљка,
  • Датум рођења: 01.11.1980.
  • Место рођења: Горњи Сјенчак
  • Општина:Војнић
  • Република: Хрватска
  • Пребивалиште: Сурдулица,
  • Центар за избеглице, Санаторијум

Извештај лекара

НАПОМЕНА: Погледати записник о увиђају Бр. 217/99-43

Извод из матичне књиге умрлих

Документ није био доступан обрађивачу

Видео

Не постоји видео материјал