Menu

Бомбардовање месног водовода – Сурдулица 27.05.1999.

 

29.маја 1999. забележена су два напада од којих је један био напад на постројење градског водовода, а други на објекте шумског газдинства.

 

Записник о увиђају

Изјаве сведока

 

Елаборат о насталој штети

Фото документација