Menu

Малобабић Миленко

 

Општи подаци

  • Име мајке: Босиљка
  • Датум рођења: 13.04.1983.
  • Место рођења: Горњи Сјенчак
  • Општина: Војнић
  • Република: Хрватска
  • Пребивалиште: Сурдулица,
  • Центар за избеглице, Санаторијум

Извештај лекара

НАПОМЕНА: Погледати записник о увиђају Бр. 217/99-43

Извод из матичне књиге умрлих

Документ није био доступан обрађивачу

Видео

Не постоји видео материјал