Menu

Арсић Богомир (1930-1999)

 

Општи подаци

  • Име оца: Марко,
  • Датум рођења: 13.07.1930.
  • Место рођења: Добрујевац, општина Алексинац
  • Република: Србија
  • Пребивалиште: Животе Цветковића 1/9, Алексинац

Службена белешка

Извод из матичне књиге умрлих

Извештај лекара

Изјава сведока

Фотодокументација

Зграда у улици Животе Цветковића 1 чији је станар Арсић Богомир подлегао повредама