Menu

Породица Миладиновић

 

Општи подаци

 

Миладиновић Драгомир:

 • Име оца: Видојко
 • Име мајке: Вукосава
 • Датум рођења: 02.08.1932.
 • Место рођења: Житковац, опшина Алексинац
 • Република: Србија

 

Миладиновић Љубица:

 • Име оца: Тихомир
 • Име мајке: Смиљана
 • Датум рођења: 05.06.1936.
 • Место рођења: …
 • Република: Србија

 

Миладиновић Снежана:

 • Име оца: Драгомир
 • Име мајке: Љубица
 • Датум рођења: 20.06.1959.
 • Место рођења:  Алексинац
 • Република: Србија
 • Пребивалиште: Вука Караџића 27, Алексинац

Фотодокументација

Рушевине куће породице Миладиновић у улици Вука Караџића 27

Изводи из матичне књиге умрлих

Обдукциони записници

Миладиновић Драгана

 

Миладиновић Снежана

Службена белешка

Изјаве сведока

Живадиновић Драгољуб

Илић Драган

Илић Снежана

Михајловић Томислав

Маринковић Драгослав

Маринковић Малина

Драгићевић Новица